Tietosuojakäytäntö

Tietosuojaseloste

  • EU:n yleinen tietosuoja-asetus (EU 2016/679) 12–14 artiklan mukaisesti

Rekisterinpitäjä ja yhteydenotto

Voitolla.com / Sourrc Ltd.
Abacus Business Centre Level 1
Dun Karm Street
Birkirkara BKR9037
Malta

Rekisterin nimi

Voitolla.com asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja oikeusperusteet

  • Käsittelyn tarkoitus on mahdollistaa Voitolla.com palvelun tarjoaminen asiakkaille sellaisena, kun se on suunniteltu kehittäjien toimesta. Sivustolta kerätään tietoja teknisillä keinoilla ja mahdollisesti suoraan asiakkaalta tiedustelemalla upotetun lomakkeen avulla.
  • Asiakkaasta ei kerätä teknisin keinoin mitään sähköpostiosoitteita, nimeä tai muuta, vaan ne pyydetään aina suoraan asiakkaalta lomakkeen avulla, missä annettaan suostumus tietojen tallentamiseen sekä kerää
  • Tietojen keräämiseen automaattisesti evästeiden yhteydessä käytetään evästeitä. Evästeet ovat pieni tekstitiedostoja selaimen muistissa, jotka muistavat käyttäjän valintoja, tunnistaa palaavan käyttäjän sekä mahdollistaa muuten sivuston toimivuutta.
  • Perustamme tietojen keräämisen asiakkaan kanssa tehtyyn sopimukseen, palvelun tarjoamisen edellytyksiin sekä lakisääteisiin velvollisuuksiin tallentaa tietoja palvelun tuottajan roolissa.

Rekisterin tallennettavat tiedot

Rekisteriin voidaan tallentaa seuraavia tietoja vierailevista käyttäjistä:

  • Käyttäjän laitteen IP – osoite anonyymisoidussa muodossa
  • Maa mistä käyttäjä sivustolle saapuu
  • Sivusto tai osoite mistä käyttäjä saapuu
  • Selaintiedot sekä laitetta koskevat tiedot

Jos käyttäjä haluaa liittyä Voitolla.com sivuston ylläpitämälle sähköpostilistalle, tullaan siinä kysymään myös sähköpostiosoitetta, minne uutiskirjeet tullaan lähettämään. Sähköpostiosoitetta tai muita vastaavia tietoja ei kerätä missään olosuhteissa ilman asiakkaan suostumusta.

Tietolähteet mistä tietoja tallennettaan

Tietolähteinä kerätyille tiedoille toimivat pääosin sivustolle asetetut automaattiset ohjelmistot ja evästeet. Evästeiden avulla kerätään statistiikkaa koskien käyttäjän toimintaa sivuilla, millä sivuilla käyttäjä vierailee, mitä valintoja tehdään ja muuta vastaavaa.

Evästeet ovat yleinen tapa kerätä sivustojen vierailijoista tietoa käytettäväksi analytiikassa, kehitystyössä ja yleisessä sivuston parantamisessa. Evästeet eivät rasita käyttäjän konetta, vaan ne tallentuvat selaimeen. Evästeet säilyvät sen mukaan, mikä on sen tarkoitus.

Seurantaan tarkoitettu eväste tunnistaa käyttäjän, joka tulee takaisin sivustolle. Sen avulla aiemmat valinnat muistetaan ja sisältöä voidaan kohdentaa käyttäjälle paremmin sopivaksi. Tietyt valinnat sivustolla voivat vaikuttaa siihen, mitä materiaalia käyttäjälle näytetään. Evästeiden avulla pystymme toimittamaan ajankohtaisempaa tietoa, kun järjestelmä muistaa mitkä artikkelit olivat luettu jo aiemmin.

Kertaluontoiset evästeet asetetaan aina, kun käyttäjä tulee sivustolle. Kertaluontoinen eväste seuraa käyttäjän toimenpiteitä yhden session aikana, ja se tullaan poistamaan automaattisesti selaimen sulkemisen yhteydessä.

Kaikkien evästeiden toimintaa voi säätää ja rajoittaa. Rajoitetusti toimiva eväste ei välttämättä pysty tarjoamaan käyttäjäkokemusta, niin kuin se on alun perin suunniteltu. Jossain tilanteessa voi sivuston toimivuus estyä kokonaan.

Henkilötietojen käsittelijä

Henkilötietoja mitä Voitolla.com sivustolta kerätään, käsittelee vain siihen osoitettu henkilö. Henkilö joka tehtävään on valittu, on saanut koulutusta liittyen tietojen oikeaoppimiseen käsittelyyn.

Tiedot tallennetaan järjestelmään niin, ettei niitä voi tarkastella ilman että siitä merkintä lokiin. Näin ollen jokainen tietojen tarkastaminen voidaan kellottaa, ja varmistaa että toimenpiteet joiden takia tietoja tutkittiin olivat tarpeelliset.

Tietoja voi käsitellä myös joku muu henkilö, kuin suoraan Voitolla.com nimeämä on. Tämä henkilö voi olla Voitolla.com sivuston yhteistyökumppani, joka tekee kehitystyötä käyttämään analytiikkatietoja.

Kaikki tiedot ovat tallennettu anonyymisoituun muotoon, jolloin käyttäjien tunnistaminen ei ole mitenkään mahdollista edes tietoja yhdistelemällä.

Tietojen siirrot kolmansiin maihin ja siirtojen suojatoimet

Tietojen siirtämiseen kolmansiin maihin tai ETA – alueen ulkopuolelle varataan täysi oikeus. Osa kehitystyöstä tehdään Suomen tai ETA – alueen ulkopuolisissa maissa yhteistyökumppaneiden toimesta, joten tietojen siirtäminen on Voitolla.com sivuston kehittämisen kannalta pakollista.

Tiedot tullaan aina siirtämään turvallista siirtomuotoa käyttäen, eli kaikki yhteydet salataan SSL – suojauksen avulla. Tämä yleisesti käytetty salaus varmistaa, ettei tiedot ole luettavissa, mikäli ne saadaan haltuun siirron aikana.

Kerättyjen henkilötietojen säilytysaika

Kerätyt tiedot säilytämme tarpeelliseksi katsotun ajan. Tarpeelliseksi katsottu aika vaihtelee sen mukaan, mihin tarkoitukseen tiedot on kerätty. Analytiikka tietoja voidaan hyödyntää pitkän ajankin päästä, kun kuukausittaiset vierailijatiedot poistetaan noin 2 kuukauden välein.

Emme säilytä tietoja pidempään, kuin kehitystyö vaatii. Jos säilytämme tietoja lakiteknisten vaatimusten vuoksi, niin säilytysaika tulee perustumaan lakien asettamiin vaatimuksiin.

Rekisterin tietosuojauksen periaatteet

Tietosuojaus rekisterissä on toteutettu hyvää tiedonhallintaa ja tietoturva tapoja noudattaen. Tietosuojaukseen kiinnitettään erityistä huomioita varmistamalla muun muassa: Päivitysten ajantasaisuus säännöllisesti, palvelun tietoturvan toimivuus ja ajantasainen versio, palvelimen fyysinen turvallinen sijoittelu, sekä rekisterinvalvonta, jossa kaikista vierailusta kerättyihin tietoihin jää jälki.

Henkilöstömme on koulutettu ymmärtämään turvallista toimintaa palvelusamme, ja lisäksi joukossa on tietoturva-alalta mukaan siirtyneitä ammattilaisia, jotka toiminnallaan sekä osaamisella varmistamat palvelun tietosuojan riittävyyden.

Asiakkaan oikeudet

Asiakkaalla on täysi oikeus vaatia tietokantaan talletettujen tunnistettavissa olevien tietojen tarkastamista, muuttamista tai poistamista. Tarkastus, muutos tai poisto pyyntö tulee esittää Voitolla.com palvelun asiakastuelle kirjallisessa muodossa.

Kirjallinen pyyntö tulee toimittaa allekirjoitettuna, ja pyynnön suorittamiseen varataan kohtuulliseksi katsottu aika. Pidätämme oikeuden kieltäytyä muutospyynnöstä, jos tiedot on ehditty poistaa tai ei ole enää palvelimella.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Asiakkaalla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaisille, mikä heillä on aihetta epäillä, että tietoja on säilötty tai käytetty väärin, tai niitä on luvattomasti luovutettu asiaankuulumattomien osapuolien käyttöön.

[wordpress_gdpr_privacy_settings]