Tietosuojakäytäntö

Tämä dokumentti pitää sisällään Voitolla.com sivuston ( myöhemmin Palvelu tai Sivusto) tietosuojakäytännöt sekä selostuksen keräämiemme tietojen käyttämisestä, tallettamisesta ja turvallisuudesta.

Rekisterinpitäjän tiedot

Rekisterin nimi: Voitolla.com sivuston rekisteri

Rekisterinpitäjän tiedot:

Voitolla.com

Abacus Business Centre

Dun Karm Street

Birkirkara BKR9037

Malta

Tietojen Keräämisestä

Palvelu pidättää täyden oikeuden tietojen keräämiseen sivustolta eri keinoilla, mitkä eivät riko käyttäjän  yksityisyyttä, tai hyvän tiedonkeräämisen periaatteita. Pyrimme avoimeen toimintaan ja selvitämme tässä dokumentissa miten tietoja käyttäjiltä kerätään, ja mitä kerätyillä tiedoilla tehdään Palvelun toimesta.

Kaikki tietojen keräys tehdään EU lakeja noudattaen sekä hyvää tiedonkeräämisen sekä tallentamisen tapaa kunnioittaen.

Miksi tietoja kerätään?

Tietoja kerätään aina ensisijaisesti palvelun kehittämisen nimissä. Analysoimalla automaattisesti kerättyjä tietoja voidaan arvioida sivuston eri osa-alueiden toimivuutta, parantaa kävijöille suunnattua materiaalia ja kohdentaa sivuston palveluita paremmin.

Tietojen keräämisen tarkoitus ei ole missään olosuhteissa tunnistaa yksittäisiä käyttäjiä automaattisesti kerättyjen tietojen perusteella. Kaikki automaattisesti kerätyt tiedot anonyymisoidaan ja tallennetaan ei suoraan luettavaan muotoon niin, ettei tietoja yhdistelemällä pysty tunnistamaan yksittäistä henkilöä.

Kaikki käyttäjän tunnistamiseen keskittyvät tiedot pyydetään aina lomakkeella, joka palautetaan käyttäjän toimesta. Täytetty lomake toimii valtuutena käyttää kerättyjä tietoja määritettyihin toimenpiteisiin.

Sivusto varaa oikeuden käyttää kerättyä tietoa kohdennettuun mainontaan, mainonnan kehittämiseen ja parantamiseen.

Miten Palvelu kerää tietoja?

Tietoja palvelussa kerätään automaattisesti nettiselaimen evästeiden avulla. Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, joiden avulla selain muistaa sivustot missä on vierailtu, valinnat mitä on tehty sekä muita tietoja käyttäjän toiminnasta.

Evästeitä ( Cookies) on kahdenlaisia, joita käytetään yleisesti tietojen keräämiseen.

Istuntokohtaisissa evästeissä kerätään tietoja siitä, mitä valintoja sivustolla käyvät tekevät ja minne sivuille käyttäjä päätyy. Näiden evästeiden tarkoitus on varmistaa että käyttäjän valinnat sivustolla muistetaan ja voidaan toimittaa paras mahdollinen palvelukokemus.

Seuranta evästeiden avulla voidaan muistaa käyttäjän vierailut sivustolla, tehdyt valinnat ja toimenpiteet jotka vaikuttavat palvelukokemukseen. Seuranta evästeet eivät kerää tietoja, mistä voidaan tunnistaa tai yksilöidä käyttäjä.

Lisäksi Palvelu voi avata kyselyn tai lomakkeen missä asiakkaan suostumuksella ja toimittamana tallennetaan henkilötietoja, joiden kautta on mahdollista tunnistaa käyttäjä. Nämä tiedot saadaan aina asiakkaan itse luovuttamana ja näin suostumuksella.

Mitä kerätyillä tiedoilla tehdään?

Kerättyä tietoa käytetään Palvelun toiminnan kehittämiseen, parantamiseen ja suoraviivaistamiseen. Analysoimalla kerättyjä tietoja voidaan varautua mahdollisiin ongelmatilanteisiin, kuten sivuston rasitukseen tai palvelun kuormittumiseen huomattavasti paremmin.

Vierailun ajankohta, mistä sivustolle on tultu ja muut vastaavat tiedot auttavat palvelun parantamisessa ja kohdentamisessa. Sivustolla tehdyt valinnat auttavat ymmärtämään vierailijan kannalta sivuston tarkastelua, ja siten myöhemmin helpottamaan kehitystyössä käytettävyyden virtaviivaistamista.

Tietojen käyttäminen Palvelun toiminnassa

Palvelu varaa kaiken oikeuden käyttää keräämiään tietoja toiminnan kehittämisessä. Tietoja voidaan käyttää kaikilla parhaaksi katsomilla tavoilla, mitkä koetaan olevan hyödyksi palvelun kehittämiselle. Sivusto sitoutuu olemaan myymättä tietoa kolmansille osapuolille, mutta pidättää oikeuden jakaa tietoja valitsemien luotettavaksi katsottavien yhteistyökumppaneiden tai sisaryritysten kanssa.

EU:n ulkopuolelta kerätyt tai alaikäisten henkilötiedot

Emme tietoisesti kerää tietoa EU:n ulkopuolella asuvista henkilöistä, mutta sivustolla vierailevista käyttäjistä kerätään tietoa ilman maakohtaisia rajoituksia. VPN voi muuttaa maatiedot tai IP osoitteen, joten emme koe tarpeelliseksi rajata EU alueen ulkopuolelta tulevien kävijöiden ei tunnistettavissa olevia tietoja keräämisen ulkopuolelle.

Emme kerää alaikäisten henkilötietoja missään olosuhteissa, koska rahapelit ja kasinotoiminta on tarkoitettu vain täysi-ikäisille.

Oikeus tarkistaa, muuttaa tai poistaa tietoja

Palvelun käyttäjänä olet oikeutettu kaikissa tilanteissa EU:n asettamien lakien suojaamana tarkastamaan, muuttamaan tai poistamaan tietoja palvelusta asetettujen oikeuksien mukaisesti.

Oikeutta tietojen keräämiseen voi rajoittaa, mutta näissä tapauksissa voi Sivuston toiminta häiriintyä tai estyä kokonaisuudessaan.

Jokainen käyttäjä on oikeutettu

  • tiedustelemaan mitä henkilökohtaisia tietoja henkilöstä on tallennettu ja asianmukaisia kuluja vastaan saada ne nähtäville
  • Kulujen korvaamisen hinnalla saada kopiot kerätyistä tiedoista
  • täydentämään tai korjaamaan henkilökohtaisia tietojanne
  • pyytämään henkilökohtaisten tietojen keräämisen, säilyttämisen ja käyttämisen lopettamista
  • poistamaan henkilökohtaiset tietonne järjestelmistä kokonaan

Tietojen tarkastus, muuttaminen ja poistaminen tapahtuu aina tietojen varmistamiselle, eli varmistutaan palvelun toimesta että sivusto on itseasiassa kerännyt henkilöstä tietoa, joka tarkastuspyynnön tekee. Tämä tehdään useasta syystä: tärkeimpänä halutaan varmistua että henkilöstä on kerätty tietoa ja se on löydettävissä.

Kun ollaan saatu varmistus että tietoja on kerätty, niin keräyksen kohde voi esittää pyynnön tietojen tarkistamisesta, muuttamisesta tai poistamisesta. Riippumatta siitä mitä tietoja on tallennettu, kaikki muutoksien kustannukset tulevat jäämään muutoksen pyytäjän vastuulle.

Kerättyjen tietojen säilyttäminen

Kaikki kerätyt tiedot sitoudutaan säilyttämään huolellisesti. Huolellinen tietojen säilyttäminen tarkoittaa, että Palvelu tekee kaikkensa ettei kerätyt tiedot päädy ihmisten käsiin jolla ei ole oikeutta tietoja käsitellä.

Tiedot on säilytetty niin, ettei niille ole fyysistä pääsyä yksittäisellä henkilöllä. Kaikki tietojen kopioiminen, tallentaminen, siirtäminen, tarkastelu tai muuttaminen jättää tietokantaan merkinnän.

Kerättyä tietoa käsittelee vain henkilö, joka on siihen nimetty. Kaikesta asiattomasta tietojen tutkimisesta, kopioimisesta tai siirtämisestä jää jälki, ja tiedot tarkastetaan säännöllisesti. Kaikki yksilöivä tieto on myös säilytetty niin, ettei niitä voi hyödyntää ilman että järjestelmään jää selkeä jälki.

Tietojen suojaaminen

Kaikki tallennetut tiedot suojataan huolellisesti ja varmistetaan että käyttäjien tietoja ei voi käyttää väärin mahdollisen tietomurron tai muun poikkeavan tilanteen sattuessa.

Tiedot tallennettaan anonyymisoituun muotoon, missä tietoja ei voi yhdistellä henkilön tunnistamiseksi.

Tietoja jotka on kerätty suoraan kävijältä hänen antamalla suostumuksella, tallennetaan aina täysin salattuun muotoon. Salattuja tietoja ei voi avata ilman oikeaa salausavainta, joka on tallennettu suojattuun muotoon kylmäsäilytykseen. Avaimeen pääsy on ainoastaan henkilöllä, joka on oikeutettu käsittelemään suoraan tunnistetavissa olevia käyttäjätietoja.

Sivustolta linkitetyt portaalit

Sivusto linkittää omasta Palvelusta toisiin nettiportaaleihin. Linkityksen tarkoitus on joko mainostaa yhteistyökumppaneiden omia palveluita, tai toimittaa lisätietoja asiaan relevantisti liittyvästä osa-alueesta.

Kolmansien osapuolien sivuilla kaikki vastuu tietojen keräämisestä, tallentamisesta, käsittelystä tai muusta on täysin kyseisen sivustolla. Kaikki lomakkeet, kaavakkeet, upotteet tai muut tietojen keräämiseen keskittyneet osat ovat kolmannen osapuolen vastuulla.

Sivusto ei ota kantaa kolmannen osapuolen sivustojen turvallisuuteen, laillisuuteen tai tietojenkäsittelyyn, koska siihen emme voi vaikuttaa. Palvelu ottaa vastuun vain omista nettisivuista ja niiden sisällöstä, sekä kerätyn tiedon hallinnasta ja talletuksesta.

Lainsäädäntö ja erimielisyydet

GDPR:n (General Data Protection Regulation) yhdenmukaistaa tietojen keräämistä, tallentaa ja käsittelyä, samalla parantaen netin käyttäjien turvallisuutta.

Sitoudumme seuraamaan kaikki ratifioitua ja hyväksyttyjä EU sekä Maltan valtion asettamia lakeja tietojen keräämisestä, tallettamisesta sekä käsittelystä. Emme voi huomioida EU:n ulkopuolisten lakien vaikutusta, ja mikäli kävijän kotimaa kieltää rahapelit, ei Sivustoa voi pitää missään vastuussa paikallisten lakien rikkomisesta.

Kaikki erimielisyydet selvitetään Maltan juridisen paikallishallinnon (Birkikara) toimesta, ellei neuvottelemalla saavuteta  yhteisymmärrystä tilanteen hoitamisesta.

Yhteydenotot kysymyksiä varten

Voitta olla yhteydessä kaikista tietosuojakäytäntöä koskevista asioista osoitteeseen info@voitolla.com. Esitetty kysymys toimitetaan nimetyn henkilön käsiteltäväksi, ja yhteydenottoon vastataan kohtuullisen ajan (30 vuorokautta) kuluessa.